Vyhlášené výběrového řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

article

Ambulance klinické logopedie, Mathonova 1, 796 04 Prostějov v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.186/2009 Sb. Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

počet rezidenčních míst: 1
Přihlášky lze podat ve lhůtě od 13.5.2019 do 31.5.2019 osobně v ambulanci nebo  písemně /adresa PhDr.Kamila Finkesová Na Okraji 4,796 04 Prostějov/. 
Obálku označte „Výběrové řízení – rezidenční místo v oboru klinické logopedie“. 
Termín výběrového řízení s osobním pohovorem : pondělí 10.6.2019 v 10.00 hod v ambulanci klinické logopedie., Mathonova ul.1, Prostějov
Seznam povinných dokladů dle § 4 odst.2 vyhlášky č.186/2009 Sb. o rezidenčních 

Přihláška do výběrového řízení (příloha č.1)
Osobní dotazník (příloha č.2)
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání ne starší 3 měsíců 
Výpis z Rejstříků trestů ne starší 3 měsíců 
Kopie potvrzení o zařazení do příslušného oboru specializačního vzdělávání 
 Přehled odborné praxe 
Kritéria hodnocení: 
 Formální náležitosti 
 Odborné znalosti a dovednost i

Termín vyhlášení výběrového řízení 13.5.2019

Přílohy:

Příloha č. 1 .Přhláška na výběrové řízení

Příloha č.2   Osobní dotazník rezidenta

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující vysoce kvalifikovanou péči dětem a dospělým s poruchami řeči, sluchu a komunikace. Klademe důraz na osobní a celostní přístup ke každému klientovi. Poskytujeme komplexní vyšetření všech řečových, motorických a kognitivních funkcí na základě kterého stanovíme individuální plán terapie pro každého klienta.

Více o nás

Máte dotaz?

Vyplňte prosím všechna pole. Zpráva byla odeslána, děkujeme.

Co je u nás nového

Zajímavé články, rady a tipy

Vyhlášené výběrového řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Ambulance klinické logopedie, Mathonova 1, 796 04 Prostějov v souladu se zákonem č.96/2004 Sb., v platném znění, a v souladu s vyhláškou č.186/2009 Sb. Vyhlašuje výběrové řízení na rezidenční místo v oboru klinická logopedie

Další články