Naše logopedické ambulance

Ambulance Jevíčko

Okružní II 261, 56943 Jevíčko

Ordinační hodiny:
po 7:30 - 17:00
út 7:30 - 15:00 (sudý týden)
út 7:30 - 18:00 (lichý týden)


Nabízené služby

Pro klienty logopedické ambulance
Terapie imobilních pacientů v domácím prostředí. Pouze na výslovné doporučení ošetřujícího lékaře.

Pro školská zařízení:
Depistáž- screeningové /orientační/ vyšetření úrovně vývoje řeči u dětí ve školských zařízeních /dle zákona 48/1997/ s následným případným doporučením a zajištěním logopedické péče.
U konzultace a depistáže vždy požadujeme písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Mgr. Markéta Dufková

klinický logoped
Telefon: +420 607 586 640

Specializace

2008 – 2010 lektorka kurzů Baby Signs - znaková řeči pro batolata

2005 atestační zkouška v oboru klinická logopedie s označením specialisty klinický logoped
– Ministerstvo zdravotnictví České republiky

1998 - 2002 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
obor: Logopedie, magisterské studium

1994 – 1998 SPgŠ Boskovice, obor výchovná a humanitární činnost
zakončeno maturitní zkouškou

Kvalifikace

 • 2006 speciální průprava úseku činosti klinická logopedie
 • 2006 registrace
 • 2015 zvláštní kvalifikace K3

Certifikované kurzy

 • 2015 Terapie orální pozice v klinické logopedii
 • 2015 Edukace a reedukace hlasu

Kurzy a semináře

 • 2016 Terapie koktavsoti u starších dětí, mládeže a dospělých
 • 2016 Jak ochránit sám sebe – Marek Herman
 • 2015 Edukace a reedukace hlasu
 • 2015 Terapie orální pozice v klinické logopedii
 • 2015 Pohybem se učíme – neuro-vývojová stimulace ve školní praxi
 • 2014 Afázie II
 • 2011 Integrované stupnice vývoje v logopedické praxi
 • 2010 Kognitivní poruchy a demence
 • 2008 Dyslalie
 • 2004 Základy klinické afaziologie
 • 2004 Vady a poruchy sluchu
 • 2004 Vývojová dysfázie
 • 2004 Hlas
 • 2004 Vyšetřovací testy v klinické logpedii
 • 2003 Afázie
 • 2003 afaziologický seminář


Mgr.et Mgr. Anna Paděrová

Telefon: +420 733 646 478

Specializace

 • Opožděný vývoj řeči
 • Dyslálie, vývojová dysfázie
 • Poruchy plynulosti řeči – koktavost, breptavost
 • Poruchy řeči u kombinovaných vad
 • Orofaciální poruchy
 • Komunikace u poruch vadu a sluchu
 • Afázie a dysartrie

Vzdělání

2015 atestační zkouška v oboru klinická logopedie s označením specialisty klinický logoped – Ministerstvo zdravotnictví České republiky

2010 - 2012 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
obor: Pedagogika – sociální práce, KS, magisterské studium

2008 - 2010 Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta
obor: Speciální pedagogika, logopedie, surdopedie, magisterské studium

2007- 2010 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
obor: Pedagogika – sociální práce, KS, bakalářské studium

2005-2008 Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta
obor: Speciální pedagogika, logopedie, surdopedie, bakalářské studium

1997 – 2005 Gymnázium Boskovice, zakončeno maturitní zkouškou

Kurzy a semináře

 • 2014 Funkční poruchy hlasu
 • 2014 Neurogenní poruchy komunikace u dospělých
 • 2014 Kochleární implantace u dospělých
 • 2014 Palatolalie
 • 2014 Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Neodkladná první pomoc pro nelékařské pracovníky ve zdravotnictví
 • 2013 Fixovaná koktavost B
 • 2013 Základy zdravotnické legislativy
 • 2012 Základy klinické afaziologie
 • 2012 Vývojová dysfázie
 • 2012 Poruchy hlasu
 • 2012 Vady a poruchy sluchu
 • 2012 Dyslálie
 • 2012 Incipientní koktavost
 • 2012 Afázie I
 • 2012 Afazie II
 • 2012 Afaziologie B
 • 2011 Vyšetřovací testy v klinické logopedii

Zájmy

Turistika, příroda, skauting, tradiční řemesla a stavitelství, četba

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující vysoce kvalifikovanou péči dětem a dospělým s poruchami řeči, sluchu a komunikace. Klademe důraz na osobní a celostní přístup ke každému klientovi. Poskytujeme komplexní vyšetření všech řečových, motorických a kognitivních funkcí na základě kterého stanovíme individuální plán terapie pro každého klienta.

Více o nás

Máte dotaz?

Vyplňte prosím všechna pole. Zpráva byla odeslána, děkujeme.

Co je u nás nového

Zajímavé články, rady a tipy

Nabídka zaměstnání logoped, klinický logoped Bučovice

Nabídka zaměstnání logoped, klinický logoped Újezd u Brna

Představuje se vám naše nová kolegyně

Další články