Naše logopedické ambulance

Ambulance Němčice nad Hanou

ulice Sokolská 522
Telefon:  +420 603 335 780

Ordinační hodiny:
středa 12:00 - 17:30


Nabízené služby

Pro klienty logopedické ambulance
Terapie imobilních pacientů v domácím prostředí. Pouze na výslovné doporučení ošetřujícího lékaře.

Pro školská zařízení:
Depistáž- screeningové /orientační/ vyšetření úrovně vývoje řeči u dětí ve školských zařízeních /dle zákona 48/1997/ s následným případným doporučením a zajištěním logopedické péče.
U konzultace a depistáže vždy požadujeme písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

PhDr. Mgr. Kamila Finkesová

klinický logoped a poradenský psycholog
Telefon: 603 335 780
E-mail: logopediepv@seznam.cz

Specializace

 • využití psychodiagnostických metod v logopedii - mimo jiné např.využití neverbálně inteligenčního testu SON-R 2 1/2 - 7, který je speciálně určený pro děti s poruchou řeči a komunikace a který umožnuje komplexního zhodnocení psychomotorického vývoje i u nemluvícího dítěte , vyšetření školní zralosti u dětí s vadou řeči se stanovením terapeutického plánu aj..
 • zkušenosti s terapii u klientů se závažným kombinovaným zdravotním postižením
 • zkušenost jako lektor kurzu odezírání pro dospělé se sluchovým postižením

Kvalifikace

 • klinický logoped
 • doktor v oboru psychologie
 • magistr v oboru Učitelství pro školy pro mládež vyžadující zvláštní péči (specializace logopedie, tyflopedie a psychopedie)
 • magistr v oboru jednooborové psychologie

Vzdělání

2006 Filozofická fakulta UP v Olomouci - státní rigorózní zkouška - udělení akademického titulu doktor psychologie - PhDr.

1995 - 2000 Filozofická fakulta UP v Olomouci , magisterský studijní program jednooborová psychologie

1999 - 2003 Integrativní psychoterapie - psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro oblast zdravotnictví

1996 složení státní atestační zkoušky v oboru klinická logopedie

1989 - 1993 Pedagogická fakulta UP v Olomouci - magisterský studijní program speciální pedagogika,SZZ logopedie

Praxe

1999 - dosud
- provozovatel logopedických ambulancí
- práce v logopedické ambulanci jako klinický logoped a poradenský psycholog
- školitel a odborný garant logopedů ve zdravotnictví připravujících se na složení atestační zkoušky v oboru klinická logopedie

1995 -1999
Ambulance klinické logopedie Přerov - klinický logoped
Tábory pro děti se sluchovým postižením pořádané Ambulancí klinické logopedie Přerov pro děti se sluchovým postižením - klinický logoped

1993 - 1999
NZZ - stacionáři pro děti s kombinovaným postižením a Speciální škola Prostějov - speciální pedagog a logoped

Certifikované kurzy

získání zvláštní odborné způsobilosti v činnosti v poskytování zdravotní péče v obor

 • 2013 Poruchy polykání - diagnostika a léčba z pohledu klinického logopeda
 • 2012 Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace

Absolvované kurzy pořádaná AKL ČR

 • Afaziologie A a B
 • Incipientní koktavost A
 • Fixovaná koktavost B
 • Hlas
 • Afázie I. a II.- diagnostika a klasifikace podle A.R.Luriji
 • Dysartrie
 • Narušený vývin reči I. a II
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Vady a poruchy sluchu
 • Palatolalie
 • Vyšetřovací testy v logopedii
 • Akcentovaná metoda reedukace hlasu
 • Využití iPadu v klinické logopedii - I. a II.

Absolvované kurzy pořádané IPVZ

 • 2015 - Rehabilitace kognitivních funkcí
 • 2015 - Zdravotnická dokumentace
 • 2014 - Kurz pro uchazeče o jmenování soudním znalcem v oboru zdravotnictví
 • 2014 - vzdělávaní ve zdravotnictví
 • 2013 - Posuzování schopnosti účasti u soudu
 • 2001 - Dětská neuropsychologie

další absolvované kurzy

 • Maxík-Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
 • Voks - výměnný obrázkový komunikační systém
 • Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina
 • KUPREV- – primárně preventivní program pro děti předškolního věku
 • WISC- lll.- diagnostika intelektových schopností dětí od 6 do 17 let
 • EEG biofeedback

Členství v odborných organizacích

 • AKL ČR - Asociace klinických logopedů
 • SAS - Svaz ambulantních specialistů

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující vysoce kvalifikovanou péči dětem a dospělým s poruchami řeči, sluchu a komunikace. Klademe důraz na osobní a celostní přístup ke každému klientovi. Poskytujeme komplexní vyšetření všech řečových, motorických a kognitivních funkcí na základě kterého stanovíme individuální plán terapie pro každého klienta.

Více o nás

Máte dotaz?

Vyplňte prosím všechna pole. Zpráva byla odeslána, děkujeme.

Co je u nás nového

Zajímavé články, rady a tipy

Nabídka zaměstnání logoped, klinický logoped Bučovice

Nabídka zaměstnání logoped, klinický logoped Újezd u Brna

Představuje se vám naše nová kolegyně

Další články