Naše logopedické ambulance

Ambulance Němčice nad Hanou

Sokolská 522
Telefon:  +420 603 335 780

Ordinační hodiny:
středa 12:00 - 17:30


Nabízené služby

Pro klienty sociálních služeb
Diagnostika, terapie a prevence narušené komunikační schopnosti /např.u klientů denních a týdenních stacionářů, domovech pro osoby se zdravotním postižením aj./. Rozvíjení komunikační schopnosti podle možností a schopností klientů.

Pro školská zařízení
Konzultace s učiteli,se speciálními pedagogy, školními psychology, asistenty pedagoga přímo v MŠ a ZŠ/na co se zaměřit při výchově a vzdělávání u konkrétního dítěte navštěvujícího ambulantně naše zařízení/. Při společném postupu je logopedická terapie u dítěte mnohem efektivnější.
Depistáž- screeningové /orientační/ vyšetření úrovně vývoje řeči u dětí ve školských zařízeních /dle zákona 48/1997/ s následným případným doporučením a zajištěním logopedické péče. U konzultace a depistáže vždy požadujeme písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Pro klienty logopedické ambulance
Mimo terapie v ambulanci poskytujeme na výslovné doporučení lékaře péči v domácím prostředí /jedná se o imobilní klienty s nemožností docházet do ambulance/.

Mgr. Bc. Dominika Laníková

Logoped ve zdravotnictví
Telefon: 731 489 072
E-mail: dominika.lanikova@logopediepohoda.cz

Vzdělání

2017 – 2022 Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Logopedie – pětiletý studijní program (SZZ: logopedie, surdopedie, speciální pedagogika a psychologie)

2019 – 2022 Vysoká škola Humanitas,
Obor: Psychologie – tříletý studijní program

2020 – 2021 Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Praxe

2022 – doposud LOGOPEDIE POHODA s.r.o.
2022 Asistent klinického logopeda Hulín
2021 Pobyty pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
2019 Krajská nemocnice Liberec – Logopedický tábor

Absolvované kurzy

 • V. Klinicko-logopedické sympozium orofaciální rehabilitace, Praha, AKL
 • HANDLE – kurz 1. stupně, Holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení (online ve 3 blocích)
 • Balbuties A, Brno, AKL
 • Terapie dle aktuálních vývojových potřeb dítěte, Davle, AKL
 • Vývoj artikulace dítěte v normě a patologii, Praha, AKL
 • Strukturální patologie ORF oblasti, Praha, AKL
 • Úvodní online kurz Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme
 • 19. Ročník logopedické konference – U příležitosti mezinárodního dne porozumění koktavosti – Napříč generacemi, Brno, AKL
 • Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením, Brno, ČLK
 • Výtvarný projev jako nástroj poznání dětské psychiky
 • Výroční odborná konference: Mezirezortní spolupráce, Logopedická společnost Miloše Sováka a Psychopedická společnost
 • Základní kurz Bazální stimulace
 • Pražský logopedický den 2019 – konference k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání
 • Myofunkční terapie, Brno, Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující vysoce kvalifikovanou péči dětem a dospělým s poruchami řeči, sluchu a komunikace.V terapii se potom zaměřujeme nejen na terapii narušené komunikační schopnosti, ale na komplexní rozvoj všech schopností a dovedností tak,aby byla terapie co nejefektivnější. Veškerá péče je bezplatná - je hrazena ze zdravotního pojištění.

Více o nás

Máte dotaz?

Vyplňte prosím všechna pole. Zpráva byla odeslána, děkujeme.

Co je u nás nového

Zajímavé články, rady a tipy

Nabídka zaměstnání Slavkov u Brna

Další články