Naše logopedické ambulance

Ambulance Újezd u Brna

Komenského 77
Telefon: 603 769 842

Ordinační hodiny:

Nabízené služby

Pro poskytovatele sociálních služeb
Diagnostika, terapie a prevence narušené komunikační schopnosti /např.u klientů denních a týdenních stacionářů, domovech pro osoby se zdravotním postižením aj./. Rozvíjení komunikační schopnosti podle možností a schopností klientů.

Pro školská zařízení
Konzultace s učiteli,se speciálními pedagogy, školními psychology, asistenty pedagoga přímo v MŠ a ZŠ/na co se zaměřit při výchově a vzdělávání u konkrétního dítěte navštěvujícího ambulantně naše zařízení/. Při společném postupu je logopedická terapie u dítěte mnohem efektivnější.
Depistáž- screeningové Depistáž- screeningové /orientační/ vyšetření úrovně vývoje řeči u dětí ve školských zařízeních /dle zákona 48/1997/ s následným případným doporučením a zajištěním logopedické péče. U konzultace a depistáže vždy požadujeme písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Mgr. Kristýna Janýšková

Logoped ve zdravotnictví

Vzdělání

2017 – 2022 Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Logopedie – pětiletý studijní program (SZZ: logopedie, surdopedie, speciální pedagogika a psychologie)

2020 – 2021 Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Praxe

2023 – doposud LOGOPEDIE POHODA s.r.o.
2022 - 2023 ogoped ve zdravotnictví Ambulance klinické logopedie (Valašské Meziříčí, Starý Lískovec - Brno)
2021 - 2022 asistent logopeda Ambulance klinické logopedie Valašské Meziříčí
2021, 2022 Pobyty pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením

Přehled absolvovaných kurzů pořádané AKL ČR a IPVZ

  • Klinická neurologie pro KL
  • Strukturální patologie orofaciální oblasti
  • Vývoj artikulace dítěte v normě a patologii
  • Specializační kurz v klinické logopedii - zákl. kmen
  • Vývojová dysfázie v klinické praxi I. a II.
  • Neurogenní poruchy řeči a hlasu

Další absolvované kurzy

  • 1. modul českého znakového jazyka (OUN Olomouc)
  • Úvodní kurz Neuro-vývojové stimulace (Volemanová)
  • Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina (základní kurz)

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující vysoce kvalifikovanou péči dětem a dospělým s poruchami řeči, sluchu a komunikace.V terapii se potom zaměřujeme nejen na terapii narušené komunikační schopnosti, ale na komplexní rozvoj všech schopností a dovedností tak,aby byla terapie co nejefektivnější. Veškerá péče je bezplatná - je hrazena ze zdravotního pojištění.

Více o nás

Máte dotaz?

Vyplňte prosím všechna pole. Zpráva byla odeslána, děkujeme.

Co je u nás nového

Zajímavé články, rady a tipy

Nabídka zaměstnání Slavkov u Brna

Další články